Tropem Wilczym 2020

Pokaż listę zapisanych biegaczy - aktualnie (4)
Formularz zapisów on-line
Imię i nazwisko
Miejscowość
W których biegach chcesz wziąć udział?
Chcesz skorzystać z pakietu startowego? (Koszt 25 zł - kupno pakietu nie jest obowiązkowe)
Klikając "wyślij" wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych na liście zawodników
Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Stowarzyszenie „Chociszewo-Wspólna Przyszłość” z siedzibą pod adresem Chociszewo 44, 66-304 Brójce.

Zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko;
  • Miejscowość

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu zarejestrowania się na zawody biegowe i do utworzenia bazy zawodników niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia zawodów. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Pana/Pana dane pochodzą ze źródeł publicznych. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO), prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się poprzez e-mail na adres: stowarzyszenie@chociszewo.pl lub wysyłając list na adres Chociszewo 45, 66-304 Brójce. W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skarg/i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.