Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie już po raz trzeci organizuje bezpłatne warsztaty dla stowarzyszeń, instytucji i nieformalnych grup młodzieży. Projekt koncentruje się na przekazaniu lokalnym środowiskom i organizacjom doświadczeń Stowarzyszenia Chociszewo – Wspólna Przyszłość zdobytych w trakcie realizacji programu „Azymut na wygraną”.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich. Jest jednym z projektów modelowych powstałych w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Nasza metoda zakłada odkrycie lokalnej społeczności, spojrzenia na nią, jak na miejsce kreowania własnej przyszłości. Spójrzmy uważnie naszymi oczyma, a odkryjemy niezwykłych ludzi, wyjątkowe miejsca, poznamy może już zapomniane fascynujące historie, czasem pomożemy rozwiązać zagmatwane sprawy. Wyrwiemy ludzi z marazmu i zaczniemy działać.

Zastosowanie naszej metody pozwoli Wam na odkrycie swoich mocnych i słabych stron, nawiązanie nowych relacji z mieszkańcami, nauczycie się pracować w grupie, wspólnie pokonywać trudności i osiągać kompromis. Poznacie wiele nowych programów komputerowych, sprzęt cyfrowy i będziecie umieli go wykorzystać w praktyce. Poznacie zasoby lokalnej społeczności i włączycie się w życie tej społeczności, staniecie się jej moderatorami. Zajęcia prowadzone przez autorów i realizatorów projektu „Azymut na wygraną”, który w roku szkolnym 2011/2012 w Programie Otwarta Szkoła, w obszarze – Edukacja obywatelska – otrzymał tytuł laureata – zdobył I miejsce w Polsce, trwające łącznie 15 h, odbędą się w terminie 24/24.06.

Zajęcia układać się będą wokół następujących tematów:
1. Co w trawie piszczy? – Przedstawienie idei realizowania projektu i jego efektów,
2. Dlaczego Projekt Modelowy? – Przedstawienie metody i działań przy realizacji Projektu Modelowego,
3. Bez tego ani rusz. – Co jest najważniejsze, o czym nie można zapomnieć przy realizacji Projektu Modelowego,
4. Społeczność okiem dziennikarza – Wydajemy własną gazetę,
5. O tym i owym – internetowy serwis informacyjny, telewizja internetowa,
6. Ciekawe historie (sensacje, rewelacje) rysowane fotografią – foto-komiks
7. Film – odpowiedź na problemy ludzi,
8. Miejsce dla ludzi –debata
Wszystkim uczestniczącym w warsztatach organizacjom, zapewniamy wspólne tworzenie magazynu informacyjnego INFORAMA.
Dwóm wybranym organizacjom, aktywnie poprzez konsultacje i dodatkowe zajęcia warsztatowe oraz przekazanie grantu w wysokości 2000 zł, pomożemy w pełnej realizacji cyklu „Azymut na wygraną”
Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie.
Zgłoszenia z krótką informacją o organizacji delegującej prosimy przesłać na adres:
pepe30@op.pl lub chociszewo@chociszewo.pl
KONTAKT: 693280695

Wróć do listy wpisów