Poznaj bohatera

„Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie realizuje projekt pt. POZNAJ BOHATERA. W ramach tego projektu chcemy przybliżyć mieszkańcom naszego regionu historię o zapomnianych Żołnierzach Wyklętych. Poprzez wiele działań takich jak: Skrzynie pamięci; Tajemnica żołnierskiego plecaka, Śladami Bohaterów czy Przechodniu pamiętaj chcemy przypomnieć ich bardzo często tragiczne losy i odkłamać wiele powtarzanych do dzisiaj kłamstw na ich temat. Zapraszamy do obserwowania naszych działań i do włączenia się w poszczególne działania projektowe.

Projekt Poznaj Bohatera realizowany przez Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.”

Wróć do listy wpisów