5000 zł na Lokalny Fundusz Młodych

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 322/2014 w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” otrzyma 5 000 złotych na realizację zadania publicznego w ramach współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Nasze stowarzyszenie wnioskowało o taką kwotę. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie uruchomienie Lokalnego Funduszu Młodych w 2014 roku. Więcej informacji o tym kiedy młodzież będzie mogła składać wnioski opublikujemy w połowie maja.
W ubiegłym roku dostaliśmy 5000 złotych. Dzięki LFM wykonanych zostało kilka projektów, w tym druk kalendarzy i pocztówek z wizerunkiem Chociszewa, odbyły się warsztaty, turnieje sportowe i wyjazdy dla młodzieży. Na realizację małych projektów młodzież uzyskiwała finansowanie w wysokości 750 złotych.

Informacje o Lokalnym Funduszu Młodych można znaleźć w odpowiedniej zakładce na naszej stronie internetowej.

Pliki do pobrania:

Wróć do listy wpisów