Zobaczcie jacy jesteśmy – Forum Lokalne

Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość zorganizowało w dniu 23 września Forum edukacyjne pt. „Zobaczcie jacy jesteśmy” poświęcone problematyce wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z gminy Trzciel. Forum zostało przygotowane jako spotkanie osób, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz młodzieży pozwalające na rozmowę o problemach dotyczących młodych, zasobach środowiska i możliwościach podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób. Do udziału w Forum zaprosiliśmy również rodziców bez których wsparcie i zrozumienia wiele działań nie ma szans na prawidłową realizację.

Po przywitaniu o roli Forów lokalnych oraz idei, celach i założeniach Programu Równać Szanse powiedział obecny na spotkaniu Artur Łęga.

Program Forum składał się z następujących paneli: „W kawiarnianej atmosferze” – pracowaliśmy nad następującymi pytaniami:

1. W jaki sposób wzmocnić młodych liderów? Jak stworzyć warunki do pojawiania się młodych?
2. Jak zachęcić młodych do korzystania z istniejącej infrastruktury i oferty? Jak je dopasować do ich potrzeb?
3. Jak wykorzystać umiejętności młodych z obszaru nowych technologii?
4. Co oferujemy naszej młodzieży? Jakie mamy zaplecze dla młodych?
5. Co można zrobić, żeby przybliżyć do siebie pokolenia młodych i dorosłych? Jak ich zachęcić do działania?
6. Jak usprawnić przepływ informacji i polepszyć współpracę między lokalnymi instytucjami?

Wszelkie pojawiające się zdania i opinie zostały zapisane i posłużyły do omówienia ich w panelu „Kosz rozmaitości”. Następnie w panelu „Młodzież – tajemnica czy wiedza” przedstawiono wnioski i spostrzeżenia powstałe podczas wcześniejszej pracy – młodzież, jej aspiracje, mocne i słabe strony. Nasze jej postrzeganie. Co jej oferujemy. Jej zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.
Po przerwie dr Andrzej Zygadło z Uniwersytetu Zielonogórskiego w panelu „Jak być partnerem młodzieży w działaniu?” opowiedział nam o tożsamości młodych ludzi, o relacjach młodych z dorosłymi i o gotowości dorosłych do relacji partnerskich z młodzieżą. Wykład spowodował dyskusję nad znalezieniem odpowiedzi – co dalej? Doszliśmy do wniosku, że patrzymy na młodzież jako dorośli i nie zawsze nasz obraz młodych ludzi jest rzeczywisty i prawdziwy. W dużej mierze pełen jest ogólników i samych haseł. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić dokładną diagnozę, (odkryć rzeczywiste potrzeby i problemy) która da nam prawdziwy obraz młodzieży w naszej gminie a tym samym pozwoli na przygotowanie i przeprowadzenie najbardziej odpowiednich działań.

Galeria zdjęć (10):

Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Wróć do listy wpisów