Spotkanie wiejskie w sprawie wydatkowania środków

30 września 2013 roku odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z sołtysem oraz panią burmistrz. Co prawda, spotkanie miało odbyć się dwa dni wcześniej, jednak na sali wiejskiej zjawiło się zaledwie kilka osób. Postanowiono przełożyć je na poniedziałek, z nadzieją, że przyjdzie więcej osób. Niestety, mieszkańcy Chociszewa zbagatelizowali sprawę i na spotkaniu zjawiło się ponownie kilka osób.
Przedmiotem spotkania było wydatkowanie środków sołeckich.

Padły dwie propozycje: jedna dotyczyła wyczyszczenia stawu, a druga budowy ogrodzenia i odnowy placu zabaw i boiska.
Niska frekwencja pozwoliła szybko dojść do porozumienia mieszkańcom i sołtysowi. Całości przyglądała się pani burmistrz Maria Górna Bobrowska, która chwilę prędzej rozdała kartki, na których napisane było, jakie działania zostały i jakie będą podjęte w najbliższym czasie.

Sołtys wsi nie ukrywał rozgoryczenia. Niska frekwencja wskazuje, że mieszkańcom nie zależy na sprawach wsi. Co więcej, mieszkańcy narzekają na brak działań, ale gdy przyjdzie do spotkania z ‚władzą’, nie potrafią znaleźć chwili, by merytorycznie porozmawiać.
Podjęto decyzję o tym, aby ze środków sołeckich wyczyścić staw. Zadania może się podjąć firma „Roboty drogowe prace ziemne Paweł Konieczny” z Siercza. Całość zadania będzie kosztować 24469,62 zł brutto. W ramach zadania zostaną podjęte następujące działania: wycinka drzew i krzaków otaczających staw, wyranie ziemi i mułu z dna stawu, podsypka dna stawu z pospółki żwirowatej, zerwanie starej popękanej rury przelewowej do drugiego stawu i montaż nowej, ułożenie geowłókniny na dnie stawu i zasypanie żwirem na grubość 10 cm, faszynowanie, uzupełnienie czarnoziemem na skarpach i wokół ogrodzenia, naprawa brakujących elementow płotu z siatki.

Na kartce otrzymanej od pani burmistrz napisane było:
2011
– remont filtrów i studni głębinowych na stacji uzdatniania wody – 28 996,84 zł
– opracowano dokumentację geologiczną i rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę studni głębinowych na potrzeby zasilania SUW – 12 546,00 zł
– opracowano dokumentację geotechniczną na potrzeby budowy przedszkola – 31 242,00 zł
– opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w Chociszewie – 2 700,91 zł
2012
– zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na rozbudowę stacji uzdatniania wody – 738,00 zł
– opracowano dokumentację projektową na wykonanie dwóch nowych ujęć wody na SUW – 10 332,00 zł
– opracowano dokumentację projektową na budowę przedszkola – 29 520,00 zł
– wykonano oświetlenie drogowe – 10 szt. lamp ulicznych – 35 060,27 zł (w tym fundusz sołecki 2 300,00 zł)
2013
– podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji na chodnik 28 290,00 – 50% udział gminy. Termin wykonania dokumentacji początek grudnia br.
– złożony wniosek o dofinansowanie do LGRyby o przebudowę stawu – wartość kosztorysowa 28 507,55 zł, z tego możliwość uzyskania dofinansowania 85% wartości netto
– zakończona przebudowa stacji uzdatniania wody – 755 502,18 zł, w tym 448 411,00 zł PROW

Galeria zdjęć (12):

Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Zobacz zdjęcie
Wróć do listy wpisów