100 tysięcy złotych na chodnik

Rada Miejska w Trzcielu w uchwale z dnia 25 stycznia 2018 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu w wysokości do 100 tysięcy złotych. Pomoc udzielona w formie dotacji celowej przeznaczona jest na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie.

Szczegóły dotyczące tej pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Międzyrzeckim a Gminą Trzciel. Nas – mieszkańców Chociszewa – taka informacja powinna cieszyć, ponieważ podjęcie takiej uchwały oznacza, że w budżecie na 2018 r. zaplanowane są środki na budowę chodnika.

Zobacz treść uchwały

Wróć do listy wpisów